Privatumo politika

Sauliaus Vaitkaus ausų, nosies, gerklės ligų klinika, MB, juridinio asmens kodas 304535957, esanti adresu P. Lukšio g. 3, LT-49387 Kaunas (toliau – klinika), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, laikosi šios asmens duomenų apsaugos klinikoje privatumo politikos (toliau – Privatumo politika):

Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Klinika vykdo pareigas būti skaidria organizacija ir šioje Privatumo politikoje pateikia aiškią ir išsamią informaciją apie tai, kokie asmens duomenys tvarkomi; tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kuri turi būti pateikta pagal galiojančius teisės aktus.

1. Kokie asmens duomenys, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu yra tvarkomi?

Klinika, vykdydama savo veiklą, klientams/pacientams teikia medicinos konsultacines paslaugas.

Klinikos internetinėje svetainėje vartotojas turi teisę:

Registruotis vizitui ir / arba gydymo plano sudarymui, pildydama(-s) registracijos formą interneto svetainėje www.vaitkausklinika.lt, taip pat registruotis vizitui pas gydytoją telefonu +370 611 51297, el. paštu info@vaitkausklinika.lt;

Atsižvelgiant į tai klinikoje tvarkomi tokie asmens duomenys:

  • Vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas;
  • gyvenamoji šalis ir duomenys apie sveikatos būklę.
1.1. Duomenų naudojimo tikslai

Klinika vartotojo asmens duomenis gali naudoti šiais tikslais:

  • sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais;
  • visų rūšių medicininių tyrimų tikslais;
  • administruoti ir / arba atsakyti į paklausimus, skundus ar atsiliepus, kuriuos klientai pateikia telefonu, el. paštu;
  • užregistruoti Klientą vizitui, taip pat priminti apie vizito laiką;
  • teikti paslaugas ir užtikrinti klinikos teikiamų paslaugų kokybę;
  • klinikos svetainės bei paslaugų naudojimui įvertinti ir vartotojo paieškos įpročiams analizuoti.
1.2. Teisinis pagrindas

Klinika asmens duomenis tvarko esant šiems teisėto tvarkymo pagrindams:

  • sveikatos duomenų tvarkymas yra būtinas sveikatos priežiūros paslaugoms suteikti (BDAR 9 straipsnio 2 dalies h punktas), t. y. siekiant suteikti medicinos konsultacijų paslaugas;
  • siekiant įvykdyti Klinikai taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pvz. išrašant ar saugant sąskaitas ir kitus apskaitos dokumentus, atsakant į prašymus/pretenzijas ir kt.

Klientu šioje privatumo politikoje laikomas bet kuris vartotojas, užpildęs registracijos formą. Vartotojas neturi naudotis klinikos svetainės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su šia Privatumo politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai vartotojas nesutinka su šia privatumo politika ar tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti klinikos svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog vartotojas susipažino ir su šia Politika bęsąlygiškai sutiko.

2. Slapukų naudojimas

Siekiant supatoginti lankymąsi klinikos tinklalapyje, klinika gali joje naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai (cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklalapyje ir yra saugomos tinklalapio lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą klinikos tinklalapyje bei daugiau sužinoti apie tinklalapio lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek tinklalapį, tiek ir klinikos teikiamas paslaugas ar tinklalapyje pateikiamą informaciją. Klinika slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis. Jeigu tinklalapio lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Google ar kitų paslaugų tiekėjų slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti/išjungti juos po vieną. Daugiau informacijos apie tinklalapyje naudojamus Google slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

3. Duomenų saugojimo laikotarpiai

Klinikoje tvarkomų dokumentų bei kitos informacijos apie asmens duomenis saugojimo laikotarpį nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir / ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinti.

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kokių nors klinikoje tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos saugojimo laikotarpio, šis laikotarpis gali būti nustatomas klinikos vidaus tvarka, atsižvelgiant į duomenų saugojimo teisėtą tikslą, teisinį pagrindą bei teisėto asmens duomenų tvarkymo principus.

4. Asmens duomenų apsauga klinikoje

Fizinei asmens duomenų apsaugai klinikoje naudojamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui, nustatytam vadovaujantis klinikos vidaus tvarka.

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šia Politika, galite bet kada kreiptis el. paštu info@vaitkausklinika.lt arba telefonu +370 611 51297.

5. Pakeitimai ir aktualumas

Ši Privatumo politika gali būti keičiama pagal teisės aktų reikalavimus ir klinikos poreikį. Šiame tinklapyje paskelbta Privatumo politika yra aktuali jos redakcija.

Privatumo politikos paskelbimo data: 2021-03-15

Į viršų